Zasada jedności funduszu świadczeń Obowiązki płatników


Zasada jedności funduszu świadczeń. Obowiązki płatników. Polskie firmy delegują do pracy za granicą więcej niż tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw przeszło osób. Polscy pracownicy wykonują usługi po największej części w branży budowlanej, transportowej także usługach opieki ponad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy ułożenie ciała granicami Polski należy uznać za oddelegowanie. listopada upłynie optymalny limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, chcący posuwać się współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z poprzednio nową umowę, na termin nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny ograniczenie skierowania pracownika tymczasowego do co to jest czas pracy równoważny jednego pracodawcy. Zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do obywateli państw trzecich wykonujących pracę w obszarze UE. Migracje pracowników celem wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Delegowanie cudzoziemców obywateli państw trzecich zatrudnionych na terytorium RP. Realizacja roszczeń pracowniczych pracowników delegowanych. Wzajemne układy w ramach pracowniczego i pozapracowniczego zatrudnienia. Zarządzanie administrowanie kapitałem ludzkim - czyli kiedy warto i trzeba oddelegować pracowników? Delegowanie vs wypieranie w zakresie przedsiębiorstwa. Zagadnienia ogólne niezbędne do ustalenia zasad opodatkowania zysków osiągniętych za granicą przez osoby delegowane. Delegowanie a problem określenia rezydencji podatkowej przepisy dotyczące ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście określenia zasad opodatkowania delegowanej osoby w kontekście artykułów ustawodawstwa lokalnego. Podatkowe aspekty rozliczania podróży służbowej za granicą. Opodatkowanie diet. Opodatkowanie innych świadczeń otrzymywanych poprzez pracowników. Zwrot poniesionych kosztów. Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy. Zasady opodatkowania delegowania pracowników: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Umowa o pracę i inne dochody z pracy najemnej peryfraza zagadnienia. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych rozkład warunków określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług przy użyciu oddelegowanych osób a wynajmem siły roboczej. Skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą przez zagranicznego pracodawcę. Omówienie podstawowych zasad opodatkowania przychodów delegowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Wybór optymalnej formy zatrudnienia pod kątem delegowania: umowa o pracę, zlecenia, dzieło, umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, samozatrudnienie, kontrakty managerskie.

Komentarze: 1


noavatar.png
Monika Frączek Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 2020-04-28

Dziękuję wam za to, że podzieliliśmy się tym wszystkim z nami, co naprawdę rozumiesz, o czym mówisz! Dodaj do ulubionych. Proszę również wspomnieć o mojej stronie internetowej =).