Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych Ekonomiczna wartość


Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych. Ekonomiczna wartość dodana. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by zawęzić jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ucisk zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jakim sposobem również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w ten sposób by przynosiły one w jaki sposób największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej znajomości na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, kto zleca audyt wewnętrzny ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, inicjatywa narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników czym się różni audyt wewnętrzny od kontroli wewnętrznej opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.